บริษัท โฮมทอง สแตนเลส จำกัด ก่อนตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นแนวหน้าในประเทศไทย ให้โอกาสบริษัทฯ เป็นพันธมิตร ทางธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งผลงานต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ อาทิเช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, Digital Gateway สยามแควร์, Millennium Hotel, Millennium Residence, ศูนย์การค้าโลตัส ฯลฯ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและการติดตั้งอย่างเป็นระบบ ได้มาตราฐาน พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบงานทุกครั้งก่อนส่งมอบงาน

ซึ่งบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่องานของลูกค้าทุกชิ้นให้ดีที่สุด

(นายพีระพล ไชยศรีรัตนกุล)
กรรมการผู้จัดการ