งานเหล็ก+สเตนเลส งานสังกะสี+สเตนเลส งานตกแต่งสเตนเลส งานเฟอร์นิเจอร์สเตนเลส
         
  + ประตู + รั้ว
+ ราวบันได
+ ขั้นบันได + Checker Plate
+ ราวระเบียงกันตก
+ ราวกันชน + ราวกันกระแทก
+ Guard Pole
+ โครงกันสาด
    มุงด้วยแผ่น Metal Sheet,
    Polycarbonate, D-Light ฯลฯ
+ รางน้ำ
+ Over Flow
+ งานหุ้มลิฟท์ + หุ้มเสา
+ งานบัวเชิงผนัง
+ งานกรอบกระจก
+ งานแบ่ง Joint กระเบื้อง
+ งานป้ายต่าง ๆ
+ ตู้
+ โต๊ะ
+ เก้าอี้
+ เตียง
+ Counter ฯลฯ